Sąd Rejonowy w Węgrowie

Węgrów, dnia 06 marca 2024 r.


Sygn. akt I Ns 566/23


OGŁOSZENIE

         W Sądzie Rejonowym w Węgrowie Wydział I Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 566/23 postanowieniem z dnia 29 grudnia 2023 r. zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Dorocie Litewnickiej wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Stanisławie Danaj, córce Jana i Stanisławy, PESEL 51111017883, zmarłej dnia 23 sierpnia 2018r. w Węgrowie, ostatnio stale zamieszkałej w Węgrowie, ul. Szeroka 4/1.
 

P O U C Z E N I E
Osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uporawnionymi do zachowku lub zapisobiercami albo wykonawcami testamentu, tymczasowymi przedstawicielami lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Metadane

Data publikacji : 16.04.2024
Data modyfikacji : 16.04.2024
Obowiązuje od : 06.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Grzelak Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony

do góry